Danh mục:

Mô tả

leapshool
Danh mục: Giáo dục
Code: S2005

GIỚI THIỆU

Được phép của Bộ Giáo dục Singapore (MOE), LEAP SchoolHouse ra đời nhằm phục vụ trẻ em từ 8 tháng đến 6 tuổi, tập trung vào việc phát triển khả năng ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Trung phổ thông.

LEAP SchoolHouse được thành lập năm 2009 với nhiệm vụ:

~ Xây dựng một trường nơi trẻ em lớn lên với tình yêu để đọc và học hỏi với đầy ắp tiếng cười, với sự quan tâm và với sự chủ động.
~ Thu hút học viên bằng cách tập trung vào bốn lĩnh vực kỹ năng của Nghe, Nói, Đọc và Viết
~ Mang đến cơ hội bình đẳng cho tất cả để khám phá, tương tác và học hỏi

LỢI ÍCH

~ Mô hình kinh doanh tiên tiến
~ Tiếp cận các phương pháp luận và tiêu chuẩn sư phạm, tiêu chuẩn quốc tế
~ Liên tục cải tiến giảng dạy và phát triển
~ Hỗ trợ khai trương
~ Hướng dẫn vận hành một cách toàn diện
~ Liên tục đào tạo và hỗ trợ