KME Academy Vietnam

 

 Cơ hi kinh doanh – Hc vin KME – Nhượng quyn thương mi   

Nếu bn mun tham gia (100% miễn phí) bui nói chuyn đ biết thêm v doanh nghip nhượng quyn thương mi này, xin vui lòng liên h vi chúng tôi đ đt ch

Click vào email này enquiry@businessopportunities.asia và đin thông tin: 

Đặt tên |  Công ty  |  Liên hệ – email & điện thoại di động

Viết – “Có, tôi đang quan tâm và muốn tham gia. ” 

 

Hinh thức đăng ký 

Lưu ý: Chỗ ngồi hạn chế chỉ có 20 người đăng ký (100% miễn phí) với  cung cấp món ăn nhẹ Singapore và nhận được một pha lê Swarovski chính hãng .

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn xác nhận sau khi đăng ký của bạn . 

Thời gian:

Ngày 18 Tháng 8 năm 2016 

15H00 -17H00 (“Hi- Tea” – cung cấp món ăn nhẹ Singapore)

Địa điểm:

Nhà hàng Lion City

45, Lê Anh Xuân , Phường Bến Thành , Quận 1 .

Thành ph H Chí Minh, Việt Nam