12 tháng 10 năm 2017

9.00 giờ sáng đến 12.00 giờ trưa

(Thưởng thức ẩm thực Singapore miễn phí)

Nhà hàng Lion City – Số 32, Lê Lợi, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Vietnam

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để xác nhận sự hiện diện của bạn

(Truy cập tại đây để biết thêm các thành viên trong RAS bạn sẽ gặp)